İkizler Burcu

ikizler burcu

İkizler Burcu

ve Temel Sembolikleri

21 Mayıs ve 21 Haziran tarihleri arasında doğan kişilerin güneşi İkizler burcunda olacağından, “İkizler burcu” kişiler olarak nitelendirilirler. Fakat burada Şubat ayının farklı yıllarda gün bazında artıp azaldığını dikkate alırsak bazen 1-2 gün ileri veya geri oynamalar olabilir. 

Temel Bilgiler

İkizler Burcu Astroloji’de ; “Zihin” ve “İletişimsel faaliyetlerin çoğu” ile İlişkilendirilir. Öğrenme, Öğretme, Bilgiyi Alma Ve Yayma (Yayıncılık, Habercilik, Tanıtım, Reklamlar, Eğitici Faaliyetler), Seyahat, Hareket Etmek (Mobilite), İletkenlik (Alıp Verme, Ticaret, Satış, Pazarlama), Komşular, Kardeşler, Her Türlü İletişim gibi insani (Beşer) deneyimler temalarıyla sıklıkla ifade edilir. 

Mundane (Dünya) Astroloji’de; Her türlü Basın, Yayın, Ulaşım Ve İletişim Araçları, Eğitim, Öğretim, Taşımacılık, Her Türlü Yol (Kara, Deniz, Hava ..vs Başka Burçlarla İfade Edilen Semboliklerde Var), Basılı Ve Yazılı Kaynaklardan Ve Hareketten (Mobilite) İkizler Burcu ile Bahsederiz. Sağlıkta İse Sinir Yapıları, Solunum, El ve Parmak Gibi Uzuvlar da bu burçla ilişkilendirilir. 

Glifi - Sembolü
ikizler burcu
İkizler
Dönemi
ikizler burcu
21 Mayıs ve 21 Haziran (*)
Yönetici Gezegeni
Merkür
Yücelim İlişkisi
Kuzey Ay Düğümü
Antisya Burcu
yengeç burcu
Yengeç
Kontra Antisya Burcu
oğlak burcu
Oğlak
Karşıt Burcu
yay burcu
Yay
Vücuttaki Temsil Bölgesi
Sinirler, Solunum, El ve Parmak
Aydınlık Özellikleri
Aktarma ve Öğrenme yatkınlıklığı
Gölge Özellikleri
Yanlış yansıtma (yalan), Yüzeysellik
İkizler burcundaki gezegenleri nasıl değerlendirmeliyiz?

Bir doğum haritasında İkizler burcuna düşen gezegenler burada öğrenme, öğretme, bilgiyi alma ve yayma (yayıncılık, habercilik, tanıtım, reklamlar, eğitici faaliyetler), seyahat, hareket etmek (mobilite), iletkenlik (alıp verme, ticaret, satış, pazarlama), komşular, kardeşler, her türlü iletişim gibi insani (beşer) deneyimlere vurgu yapacaktır. Yeni deneyimler, yansıtmak, aktarmak gibi izlenimler sergileyecektir. İkircikli konular gündemde olacaktır. İkizler burcu tıpkı glifinde de olduğu gibi düaliteyi ve ikilemleri temsil etmektedir. 

Bir haritaya bakarken İkizler burcuna düşen gökcisimlerinin etkilerini anlayabilmek adına yukarıdaki özelliklerle bakılan gezegenin özelliklerini kombine edip düşünmek gerekir.  

İkizler burcunun yönetici gezegenini
nasıl değerlendirmeliyiz?
İkizler burcunun yücelim ilişkisini
nasıl değerlendirmeliyiz?

Merkür bu burcu yönetir. Ayrıca Merkür Başak burcunun da yöneticisidir. Fakat Başak’taki detay ve küçük tekrarlı prensip bu burçta kendini daha yüzeysel, daha aktarmacı, daha yeni deneyim eğilimi gösteren vurgularla sergileyecektir. Merkür semboliklerini incelemek için Merkür gezegeni yazısına da göz atabilirsiniz.

Ne demek istiyoruz?

Örneklerdeki kişileri aktarım prensibini hangi alanda İkizlervari sergiledikleri (yukarıdaki İkizler özelliklerini düşünün) anlamında inceleyelim. 

  • Aloysius “Alois” Alzheimer, (14 Haziran 1864, Markbreit – 19 Aralık 1915, Breslau) Alman psikiyatr ve nöropatolog olarak dünya çapında tanınan bir uzmandır. Alzheimer hastalığının keşifçisi ve isim babasıdır. “İnsan davranışlarını incelemek” (Merkür İkizler’i açısızdır. İkizler vurgusu yüksek, Ayrıca Terazi’de Ay Satürn kavuşumu vardır.) hayatının büyük bölümünü oluşturmuştur. Ek olarak kendisinin “paylaşmadığı yazıları” (Merkür İkizler açısız ve Ay Satürn kavuşum) olduğu ve usta öğreticilik yaptığı da bilinir.
  • Nikola Tesla’yı (10 Temmuz 1856 – 7 Ocak 1943) artık duymayanımız yoktur! Sırp–Amerikalı mucit, elektrik mühendisi, makine mühendisi ve fütüristti. Günümüzde en çok alternatif akım (AC) elektrik kaynağı sistemine verdiği katkılarla tanınmaktadır. Kendisi de bir Merkür İkizler (son derecelerde) olduğundan “aktarım prensibi” üzerine zihinsel odaklanması şüphesiz başlı başına bile güzel bir gösterge örneğidir.
  • John Maynard Keynes (5 Haziran 1883, Cambridge – 21 Nisan 1946, Sussex, İngiltere), radikal düşünceleriyle ekonomide yeni bir akım başlatan Britanyalı iktisatçı olarak tanınmıştır. Ekonomik durgunlukla mücadelede müdahaleci para ve maliye politikalarını savunmasıyla bilinir. Bu düşünceleri daha sonra Keynesci ekonomi akımı içinde biçimlenmiş ve bu şekilde yankı bulmuştur. Konuyu bilmesek ya da ekonomiden anlamasak bile “düşünce tarzının bir ekol oluşturduğu” örneği çok yerinde bir göstergedir!
  • Meryl Streep’e Ay Boğa yüceliminde yer vermiştik. Hatta bunu anlatırken kendisinin (Streep’e özgü) “streep specials” denilen ses ve aksan çalışmalarına yine vurgu yapmıştık. Fazlaca senaryo ya da karakteristik yansıtma çalışmalarıyla haşır neşir olduğunu söyleyebiliriz. Merkür İkizler etkisiyle birlikte hızlı ve başarılı aktarım – tabi meşgul zihin varsayımları da örneğimize eklenebilir! Hitabetinin güçlü olduğu da bilinen bir gerçektir.
  • Ayrıca Merkür’ü İkizler’de yerleşmiş ve “zihinsel faaliyetlerinde sorunlu yaklaşımlara” sahip olan Jeffrey Dahmer, Peter Sutcliffe gibi “seri katil” profilleri de mevcut. Bu noktada başka sembolikler devreye girecek olsa da “düşünce tarzı”, “insan” ve “ölüm” faktörünü burada görebiliyoruz.
  • Yine belirteceğimiz gibi, pek çok farklı konuda detay almak için farklı kombinasyonlara da bakmamız gerekecek, haritanın bir bütün olduğunu unutmadan sadece “Merkür’ün İkizler doğasına” örnek vermek istedik. Diğer gezegenlerde ve burçlarda farklı noktaları da bu hesaba katıyor olacağız.

Kuzey Ay Düğümünün İkizler burcunun “yeni deneyimlere açıklığı” ile doğrudan bağlantısı vardır. Kuzey Düğüm bu burçta yücelim efekti verir. Yücelimsel yönetimde olan bu yerleşimde çok spesifik etkiler görülecektir.

Kişi Kuzey Düğüm ve İkizler semboliklerini diğer bireylerden daha fazla sergileyen bir hikayeye sahip olabilir. Düğümler söz konusu olduğunda “geleceğe etki eden kollektif yansımalar” da göstergelerin bir parçası olacaktır.

  • Donald Trump’ı (14 Haziran 1946) tanımayanımız kaldı mı? 2017-2021 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. başkanı olarak görev yapmış Amerikalı siyasetçi ve iş insanı olarak tanınır. Kendisi medeniyetin beşiği Mecidiköy’e bile AVM getirmiş bir şahsiyet olarak “pek çok deneyime” imza atmış ve ticari anlamda “kimsenin birey olarak yansıtmayı başaramayacağı kadar” global yansıma göstermiştir. Bu hem ticaret hem de kişisel bilinirlik olmak üzere pek çok konuda böyle olmuştur. Zira kendisinin “hitabeti” global olarak bir dönem enteresan gündemlere gebeydi!
  • Steven Allan Spielberg (18 Aralık 1946) Amerikalı sinema yönetmeni, yapımcı ve senarist olarak dünya çapında tanınmıştır. Filmleri büyük gişe başarıları kazanmış, tüm zamanların en çok hâsılat yapan yapımlarına imza atmıştır. Pek çok merciiye göre Amerikan film endüstrisindeki en güçlü ve en etkili figürdür. Aktarım prensibi çalıştıran İkizler Kuzey Düğümü 12 evindedir ve Yöneticisi yayda duran Merkür’le karşıttır. Anlayabileceğimiz gibi genel kapsamda tıpkı Donald Trump örneğinde olduğu gibi pek çok çalışması “global yayılma” göstermiştir. Bir sektöre yön vermiştir.
  • Modaya yön veren Versace ailesinden Gianni Versace, (2 Aralık 1946 – 15 Temmuz 1997), İtalyan modacı ve iş insanıdır. Gianni Versace, kendisini bir “modacıdan çok bir terzi gibi” betimliyor ve dünyaya yayılan ününü tasarımdaki yeteneğine borçlu olduğu biliniyordu. Gerek fikirleri, gerekse ticareti açısından hala dünya modasına yön verir konumda bir şirketi olduğu gerçeği harika bir örnektir. 
  • Yine belirteceğimiz gibi, farklı detaylara yine başka kombinasyonlarla da bakmamız gerekecek, haritanın bir bütün olduğunu unutmadan sadece “Merkür’ün Kuzey Düğümsel yücelimi” sembolizmasına “kollektif aktarımsal” örnekler vermek istedik. Diğer gezegenlerde ve burçlarda farklı noktaları da bu hesaba katıyor olacağız.  

Genel bilgi; Şüphesiz İkizler burcu etkilerine verilebilecek sayısız örnek mevcuttur. Sizler de bu burcun doğasını anlamak için yukarıdaki açıklamalardan örnek alarak başka haritalarda gözlemleyebilir ve fikir üretebilirsiniz.