Jüpiter

Jüpiter

ve Temel Sembolikleri

Jüpiter sosyal gezegenlerden biri olarak haritalarımızda hem sosyal konularla ilişkimizi hem de bireysel olarak genişleme ve büyüme fırsatlarımızı ifade eder. 

Zodyak turunu 12 yılda tamamlarken retro ve durağan pozisyonlarıyla da bizlere revize etmemiz düzeltmemiz gereken kendi doğasındaki konularda fırsatlar da verecektir.

Sümer mitlerinde “Tanrıların Tanrısı” olarak bilinir. En dikkat çekici mitolojik konularından biri de Enki (Satürn) ile insanları yok etme konusunda uzlaşma hikayesidir.

Temel Bilgiler
Glifi - Sembolü
Jüpiter
Yönettiği Burç
yay burcu
Yay
1 Zodyak Turu
12 Yıl (Yaklaşık)
Yüceldiği Burç
yengeç burcu
Yengeç
Retro Süresi
4 Ay (Yaklaşık)
Dost Gezegen
Ay
Ortalama Hızı
00°04’59’’
Düşman Gezegen
Merkür
Astrolojide Jüpiter;
Mundane Astrolojide Jüpiter;
 • Toplumsal gök cisimlerinden biri olarak Toplumsal büyüme ve gelişme fırsatları ile ilgilidir. Ahlaki bilgiler, üniversite ve lise gibi toplumsal ve kabul görmüş eğitimler, inançlar ile alakalıdır. Uzaklar ve kendimize yabancı olan her şeyi temsil eder. Toplumsal ve kültürel evrimleşme, yaşam felsefesimiz,  ahlak ve görgü kuralları, din ve inançla bağlantılıdır.

 • Mahalle baskısı, sözlü kurallar, aşırılık, büyüklükler, uzaklar, yabancılık, yabancılaşma, göçler, birleştiricilik, turizm, yayıncılık, denizler, gökyüzü ile alakalıdır.

 • Yüceltmek, yaygınlık, ucuzluk, astroloji, gelişmek, büyüyüp gelişmeyi arzuladığımız konuları temsil edecektir.

 • Astroloji, Astrologlar, Gökyüzü, Uzay, Havanın kalitesi, Göçmenler, Yabancılar,

 • Ordu, Limanlar, Eğitim Kurumları, Gazeteler, Medya, Yaygın ve Ucuz olan şeyler,

 • Doğal afetler, salgınlar, işgaller, sömürgeler, uçak, gemi, havayolları, toplumsal törenler ve sınırları aşan, yüceltilen ve abartılan şeyler ve aşırılıklar Jüpiter ile temsil edilecektir.

Jüpiter’in temel semboliklerini inceledikten sonra haritalarımızdaki etkilerini daha iyi kavramak adına yöneticiği olan Yay ve Balık burcuna ve yücelimde söz sahibi olduğu Yengeç burcuna göz atalım.

Yay Burcu ve Jüpiter;
Balık Burcu ve Jüpiter;
Yengeç ve Jüpiter;
Jüpiter Yay burcunda daha çok eğitim, öğretim, bilgi, ahlaki ve toplumsal kurallar, seyahatler ve yabancılar ağırlıklı “sosyal” temaları ön plana çıkacak ve bulunduğu ev, burç ve açılarına göre etkiler getirecektir.

Jüpiter Balık burcunda ise daha ziyade soyut kavramlarla ilgilenecek. Görünenin ötesinde olan ve Venüs paydaşlığında kanıtlanabilir soyutlukları ön plana çıkacak ve bulunduğu ev, burç ve açılarına göre etkiler getirecektir.

Yücelimde söz sahibi olduğu Yengeç burcunda ise; Aile olmak için yine yabancıların katılımı gerektiğini gösterecek. Aile genişledikçe, ailenin tüm dolaşımı dış dünyada da sosyal anlamda gelişme gösterecek. Gerek alansal yayılım (kaynakların yetersizliği sebebiyle alışılan mekanların dışında yaşamak) gerekse de sosyal yayılım (kültür, inançlar, dinlerin temeli aileden gelir) devam edecek. Her sosyal yapının da kendisine göre kabulleri, yazısız kuralları ya da çerçevesi olacaktır.

Yay Burcu
ve Jüpiter Örnekleri;
Balık Burcu
ve Jüpiter Örnekleri;
Yengeç Burcu
ve Jüpiter Örnekleri;
Örnekleri Jüpiter Yay burcu (yukarıdaki Jüpiter özelliklerini düşünün) kapsamında inceleyelim. 
 • Yay burcu gibi din ve inançları sembolize eden, sınırları yurtdışlarına taşan bir sembolikten bahsedince “Steven Demetre Georgiou”dan örnek vermemek olmaz! Bu ismiyle hatırlamadıysanız; Cat Stevens da diyebiliriz. Hadi bunu da hatırlayamadıysanız değiştirdiği ismi olan “Yusuf İslam” ile mutlaka hatırlayacaksınız! Burada hem Yay burcuna hem de Jüpiter’in Yay burcu ve Yengeç burcu semboliklerine çok atıf göreceğiz. Kendisi bir Yengeç burcu, Jüpiter’i Yay,’da ve Retro Satürn’ü de Aslan.  İngilterede doğdu, babası Kıbrıslı, Annesi İsveçli. Ayrıca üç kardeşi var ve 3.kardeşi de aile dışında yaşayan ve babasının ilk eşinden olma bir yunan. Bir de Babası Yunan Ortodoks ve Annesi Baptist – Protestan, kendisi de müslüman. Pek çok yabancılık ve inanç tercihi teması var. Hayat hikayesinde sanatçı idollerden çocukluğundan beri etkinlendiği (idol kabul etme) ve her zaman bir sanatçı olmak istemesinden ötürü (gelecek umutları) eğitim hayatında zorluklar yaşamış. En popüler ve zamanın her müzikli mekanında çalan “My Lady D’Arbanville” şarkısını hatırlamayan yoktur. Marakeş’te tatildeyken (yabancı diyarlar) “ezan” (din – islam) sesinden hayli etkilendiği ve bunun “tanrı için müzik” felsefesinin temeli olmaya başladığını söylüyor. 1976’da ise Stevens , California, Malibu kıyılarında denizde (Jüpiter) neredeyse boğuluyormuş ve “Aman Tanrım! (Yay) Beni kurtarırsan senin için çalışacağım” diye bağırdığını söylemiş. Hemen ardından bir dalganın belirdiğini ve onu kıyıya geri götürüp hayatını kurtardığını ifade etmiştir. Aynı dönemlerde kardeşi de Museviliğe geçmiş ve Kudüs’e yaptığı geziden dönerken Stevens’a bir hediye Kuran-ı Kerim getirmiş. İslamiyeti benimsemesi ve Yusuf İslam oluşu ülkemizde de geniş yankı buldu. Detaylar için linki buraya bırakıyoruz; https://en.wikipedia.org/wiki/Cat_Stevens
 • Eğer Aslan burcu sayfasını da incelediyseniz RMS Titanic’te batan (Yay- Jüpiter) en zengin insan IV. John Jacob Astor örneğini hatırlayacaksınız. Aslan Güneş’ine sahip olan Astor, Aynı zamanda Satürn İkizler (Çoklu ticaret uzmanlığı), Jüpiter Yay yerleşimli. Cat Stevens’ın onu batırmayan Retro Jüpiter’i, Astor’un onu batıran direkt hareketteki Jüpiter’i haritalarında benzer bir alana yerleşmiş. Aslan Güneş’iyle birlikte Yay Jüpiter’i (burada başka sembolikler de var ama genel anlamda bu ikisi kısmen de olsa durumu açıklıyor) olan Astor’u temsilen Titanic için çekilen tüm filmlerde bir rol ayrıldığını da hatırlatalım. Bu filmler de ölümünden sonra şöhretini globalleştirmiş.  (Bkz; https://tr.wikipedia.org/wiki/IV._John_Jacob_Astor)
 • Son örneğimizde de Jüpiter Yay’ın; ordu, siyaset, sosyal bağlar ve hukuk, ideolojiler, literatür yansımalarından olsun! Carl Schurz (2 Mart 1829 – 14 Mayıs 1906) bir Alman devrimci, Amerikalı devlet adamı ve reformcu ve Amerikan İç Savaşı’nda Birlik Ordusu Generali idi. Aynı zamanda başarılı bir gazeteci, gazete editörü ve hatipti (Yay) ve 1869’da Amerika Birleşik Devletleri Senatosuna seçilen ilk Alman doğumlu Amerikalı olmuş. Burada Satürn Yengeç’i ile mekansızlık (kendi vatanında değil, başka devlete tabii) ve yabancı bir devletin senato üyesi (Jüpiter Yay) olduğunu anlıyoruz. Yay ve Yengeç’in de yine yabancılıkla, göçmekle ilgili olduğundan bahsetmiştik. Ayrıca Güneş’i ve Merkür’ü de kendini aşan ideoloji destekler nitelikte bir çerçeve vererek Balık burcunda olup yine Jüpiter Yay yönetimindedir.  Sonraki yıllarında Schurz, yüksek ilkeleri, siyasi partizanlıktan kaçınması ve ahlaki vicdanı (Güneş & Merkür Balık – Jüpiter Yay – Mars Boğa – Ay Kova aydınlık yönler) ile dikkat çeken Amerikan siyasetinde belki de en önde gelen bağımsız (Yükselen Aslan) kişiydi. “Ülkem doğru veya yanlış, doğruysa doğru tutulmalı ve yanlışsa düzeltilmelidir” sözüyle ünlüdür. New York City’deki Carl Schurz Parkı da dahil olmak üzere birçok cadde, okul ve parkın adı onun onuruna verilmiştir. Burada da yine Satürn Yengeç, Jüpiter Yay ile birlikte kültürel ve sosyal kabule de ulaşıp benimsenmiş olduğunu görüyoruz. Bazı örneklerde gerçekten saf arketipi makaslamak zor. Ama burada Jüpiter’in ordu da dahil pek çok yayılmacı, yabancı, literatürel ve siyasi yansımalarını kokteyl içinde de olsa görüyoruz. (Bkz; https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Schurz)
Ek olarak;
 • Yine belirteceğimiz gibi, pek çok farklı konuda detay almak için farklı kombinasyonlara da bakmamız gerekecek, haritanın bir bütün olduğu ve örneklerde gerçekten saf arketipi makaslamanın zor olduğunu unutmadan sadece “Jüpiter’in Yay burcu doğasına” örnek vermek istedik. Diğer gezegenlerde ve burçlarda farklı noktaları da bu hesaba katıyor olacağız.  
Örnekleri Jüpiter Balık burcu (yukarıdaki Jüpiter özelliklerini düşünün) kapsamında inceleyelim. 
 • Jüpiter’in etkisinde “bulunduğu yerde gelişme ve büyüme”, “Jüpiter’in doğasından ötürü insan yaşamı olmayan yerlerle ilgili olma (gökyüzü, uzay, denizler vs)”, “Balık etkisiyle birlikte arka planı ilk bakışta anlaşılması zor yapılar” faktörlerinden bahsettik. Şimdi tarihe ve bilime “yer çekimi teorisi”ni kazandıran “Isaac Newton”dan bahsedelim.  Kendisinin Jüpiter’i ve Satürn’ü Balık burcunda kavuşum halindedir. Bu iki sosyal gezegenin kollektif tarihte önemi büyüktür. Jüpiter’i tarif ederken şanslı olmasının sebebinin “kendini yabancı ya da farklı alanlarda genişletip sosyal çevreye kabul ettirme” yönüyle mümkün olduğunu belirtmiştik. Çalışmaları kendisinden sonra gelen meslektaşlarına bir rehber görevi görmüştür. Isaac Newton’un fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, simyacı, teolog ve filozof olarak Jüpiter’in (sayı, rakam, literatürel bilgi, uzay vs) pek çok tasvirini fersah fersah aşarak temsil etmiş olduğunu görüyoruz. Ve gayet tabi Satürn’ü de Balık (kuramsal teorileri kanıtlama uzmanlığı da) olduğundan uzmanlığı da bu alanda. Fizik konusu da zaten fazla Balık, daha önce hiç uzaya gitmemiş insanlar olarak evinizde uçmadan oturarak nasıl çay içebiliyor olduğumuzu görmeden kabul ediyoruz. Üstelik çayımızı yudumlarken gökyüzüne baktığımızda hiç gitmediğimiz yıldızları, gezegenleri ve gökte duran ayı seyredip “ne kadar da masalsı” diyoruz. Halbuki anlayabileceğimizden daha büyük bir simülasyonun içinde yaşıyoruz ; Balık 🙂 Bu arada birine bilim adamı diyebilmek için (asli meslek-faaliyet alanı-ihtiyaçları karşılamak) başka noktaları da incelemek gerektiğini hatırlatalım. Newton’a dair çok fazla detay var, ana fikri verdiğimizi düşünerek detaylar için linki buraya bırakıyoruz. Bkz; https://tr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
 • Bilime dair çoğu kişide Balık etkisi görülür. Fakat buraya “hangi alanlarda nasıl büyüdüklerini, Jüpiteryan hesaplamalarda (fizik, uzay ve bunların hesaplamaları için insan yaratımı olan matematik ya da bilgiler) literatürü genişlettikleri”ni incelemek isteyenler için Jüpiter’i Balık’ta olan bir kaç isim daha bırakıyoruz.
  • İlk başta Leonardo da Vinci (İtalyan hezârfen, döneminin önemli bir filozofu, astronomu, mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı, botanisti, jeoloğu, kartografı, yazarı ve ressamı) olmak üzere,
  • Johannes Kepler (Gökbilimci, Matematikçi, Astrolog),
  • Sigmund Freud (Psikanaliz),
  • Gerardus Mercator (harita),
  • Gustave Eiffel (Fransa’daki Eiffel kulesini tasarlayıp inşa eden Mimar ve İnşaat Mühendisi, yine Balık’ın modelleme yönüyle),
  • Friedrich Engels (Alman sosyalist, filozof, tarihçi ve siyaset bilimci)
  • Son örneğimiz de cidden “yabancı alanlara nüfuz etmekte kendini aşmış olan” Richard Branson olsun. (İngiliz milyarder, girişimci ve iş adamıdır.) Müzik (plak şirketi Virgin), Havayolları (şirket Virgin Atlantic), Demiryolları (Virgin Rails), hatta uzay turizmi için SpaceShip2 yatırımcılığı da yapmıştır. Müzik sosyo-kültürel, Havayolları ve Uzay da asli insan yaşam alanı olmaması açısından çok Jüpiter Balık. Virgin ismi de bakir, el değmemiş anlamında Jüpiter Balık’ı resmen isimlendirmiş.
 • Bilim dışında da yine soyut alanlardan “din” örneğine bakalım. Milyonlarca insanı bir inançla birleştiren kavramlardan biri olan din de Balık ve Jüpiter’in konularındandır. Papa 16. Benedict‘in hem Jüpiteri, hem Merkür’ü Balık burcundayken, uzmanlık ya da mesleğini gösteren Satürn’ü de yine din – siyaset bağı olan Yay’dadır. Kendisi gençlik yıllarında akademik çalışmalar yapmış, İlahiyatçıymış, Teoloji Profesörlüğü yapmış. Papa olana kadar da Kardinaller Koleji’nin dekanıymış. Genişlediği alanları (din, akademi, siyaset- çünkü siyasi bağlar da mevcut) Jüpiter ile düşünüp uzmanlık alanlarında Satürn Yay (akademik olmak, ilahiyatçı olarak çalışmak, bunlarda resmi uzmanlık kazanmış olmak) olarak semboloji gayet net örnekler veriyor.  Hayatına dair detayları buraya bırakıyoruz bkz; https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Benedict_XVI
 • Son örneğimizde de insan yaratımı soyutluk adına; “Müzik” ve “Sinema” olsun!
  • 1915 doğumlu Frank Sinatra (Amerikalı şarkıcı, oyuncu, yönetmen, yapımcı) kendi döneminden günümüze kadar yansıyan başarılı performanslara imza atmıştır.  (Hayatı ve çalışmaları için bkz; https://tr.wikipedia.org/wiki/Frank_Sinatra)
  • Yine aynı yıl doğumlu Billie Holiday (Lady Day) pek çok Caz ve Blues sanatçısına ilham verecek eserlere sahiptir. Kendisinin Balık’ta stelyumu ve farklı yerleşimleri de olduğundan dokunaklı bir hayat hikayesi olduğu da bilinir.  (Hayatı ve çalışmaları için bkz; https://tr.wikipedia.org/wiki/Billie_Holiday)
Ek olarak;
 • Yine belirteceğimiz gibi, pek çok farklı konuda detay almak için farklı kombinasyonlara da bakmamız gerekecek, haritanın bir bütün olduğu ve örneklerde gerçekten saf arketipi makaslamanın zor olduğunu unutmadan sadece “Jüpiter’in Balık burcu doğasına” örnek vermek istedik. Diğer gezegenlerde ve burçlarda farklı noktaları da bu hesaba katıyor olacağız.  
Öncelikle bir gezegenin bir burçta yücelmesi kavramına açıklık getirelim. Yücelimdeki bir gezegen aniliği, benzersizliği, bir durumun en üst oktavında olma halini, gerçekten yücelmeyi anlatacaktır.
 • Neil Alden Armstrong (5 Ağustos 1930 – 25 Ağustos 2012), 1969’da Ay’da yürüyen ilk kişi olarak bilinen Amerikalı astronot ve havacılık mühendisidir. Aynı zamanda bir deniz havacısı , test pilotu ve üniversite profesörüydü. Jüpiter’i Yengeç burcundaydı (mekanlar) ve Satürn’ü Oğlak (uzmanlık alanı teknoloji) burcundaydı. Burada “Ay’a ayak basan ilk Amerikalı” olarak tanındığının altını çizelim ve ekleyelim Yengeç burcu (Ay) mekanları, Jüpiter de “uzay”ı anlatıyor. Kendisinin Pilot olması da Satürn Oğlak’ın ifade ettiği “teknolojiyle ilgili uzmanlıklar”ını açıklıyor.  Ve gayet tabi bunun havacılık alanından geldiği (Jüpiter Yengeç) de gayet açık. Mars’ı da antisyası İkizler’de! Yani mekanlardan (Yengeç), uzaya (Jüpiter) ayak basmış (Mars İkizler).  Neo Klasik ekole bu sebeple bayılıyorum. Detaylı bilgi almak isterseniz linki buraya bırakıyorum. (Bkz; https://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong).
 • Benito Amilcare Andrea Mussolini (29 Temmuz 1883, Predappio – 28 Nisan 1945, Giulino di Mezzegra), Ulusal Faşist Partinin lideri olan İtalyan politikacı ve gazeteci olarak bilinir. Kendini faşist olarak tanımlayan Mussolini, iktidara geldikten sonra Duce (Lider) olarak tanındı. Mussolini, faşizm ideolojisinin ilk örneği olan İtalyan faşizminin kurucusudur, bu sebepten dolayı faşizmin kurucusu olarak da kabul edilmektedir. Burada faşizm (Yengeç) konusunda siyasi ve toplumsal (Jüpiter) yansımayı oldukça açık bir sembolik olarak görebiliyoruz. Tabi ek olarak Güneş Aslan’ın diktatöriyel yansıması da cabası. (Bkz; https://tr.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini)
 • Bertrand Arthur William Russell, 3. Earl Russell ,  (18 Mayıs 1872 – 2 Şubat 1970) bir İngiliz matematikçi, filozof, mantıkçı ve kamu entelektüeliydi . Matematik, mantık, küme teorisi , dilbilim , yapay zeka , bilişsel bilim , bilgisayar bilimi ve analitik felsefenin çeşitli alanları , özellikle matematik felsefesi , dil felsefesi , epistemoloji ve metafizik üzerinde önemli bir etkisi olmuş. Burada Jüpiter’in Güney Düğüm etkisi olan “toplumsal bilgi”yi (yukarıda matematikten tutun da felsefeye kadar hepsi var – harika örnek) görüyor ve hafıza, zeka, dil gibi Ay’sal ve Yengeç’sel yansımaları da farkediyoruz! Bu Jüpiter Yengeç’in yanında bir de Uranüs’ü ve karşısında da Satürn Oğlak’ı da görüyoruz. Bu da bilimsel anlamda (Oğlak) uzmanlıkları olduğunu ve bunların topluma (Jüpiter) “ilkler” (Uranüsle) olarak yansıyıp literatüre (Jüpiter) girdiğini gayet açık gösteriyor. Neptün’ü de Koç olarak burada bir T Kare oluşturuyor ki; hesaplama, teori geliştirme, modelleme ve kurgulama anlamında da kuşaklara iz bıraktığını anlayabiliyoruz. (Bkz; https://en.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell)
 • Yine belirteceğimiz gibi, farklı detaylara yine başka kombinasyonlarla da bakmamız gerekecek. Burada haritanın bir bütün olduğunu unutmadan olabildiğince “Jüpiter Yengeç” sembolizmasına örnekler vermek istedik. Diğer gezegenlerde ve burçlarda farklı noktaları da bu hesaba katıyor olacağız.  
Genel bilgi; Şüphesiz Yengeç burcu etkilerine verilebilecek sayısız örnek mevcuttur. Sizler de bu burcun doğasını anlamak için yukarıdaki açıklamalardan örnek alarak başka haritalarda gözlemleyebilir ve fikir üretebilirsiniz. 
Önemli Not

Bu yazılar “Neo Klasik Astroloji” ekolü esasları baz alınarak yazılmıştır.  Eğer sizler de bu ekol hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız Astrolog yazarlarımızın mezun olduğu Astroloji Akademisi kitap ve yayınlarını www.astrolojiakademisi.com‘dan inceleyebilirsiniz.