Terazi Burcu

terazi burcu

Terazi Burcu

ve Temel Sembolikleri

23 Eylül – 22 Ekim tarihleri arasında doğan kişilerin güneşi Terazi burcunda olacağından, “Terazi burcu” kişiler olarak nitelendirilir. Fakat burada Şubat ayının farklı yıllarda gün bazında artıp azaldığını dikkate alırsak bazen 1-2 gün ileri veya geri oynamalar olabilir. 

Temel Bilgiler

Terazi Burcu Astroloji’de;  Eşitlik, Adalet, Nezaket, Politiklik, Denge, Uyum, Estetik Konuları, Her Türlü İkili İlişki (Sosyal, Özel  ya da Resmi Aracılıklar), Dengelenmesi Gereken İkilikler (Dualite, İki Şeyin Birlikteliği İçin Gerekli Köprüler, Açık Rekabet), İki Uçta Olmak, Ölçmek, Ticaret, Prestij, Yüzeysellik, Aracılık Etmek, İyi Görünmek isteği gibi temaları anlatır. 

Sosyal Düzlemde; Ülkeler Arası Diplomasi, Politika, Siyasi ya da Ticari Birlikler, Ülkenin Açık Düşman Ve Rakipleri, Anlaşmalar, Ulusal Evlenme – Boşanma Oranları Ve Savaş – Barış İlanları da söz konusu olabilir. Bilim, Güzellik, Kozmetik, Estetik, Moda, Müzik, Sanat, Arabuluculuk, Prestij, Siyaset, Tekstil gibi sektörler de yine bu kapsamdadır. Sağlık olarak Böbrekler ve Bel Bölgesini ifade eder.

Glifi - Sembolü
terazi burcu
Terazi
Dönemi
terazi burcu
23 Eylül - 22 Ekim (*)
Yönetici Gezegeni
Venüs
Yücelim Gezegeni
Satürn
Antisya Burcu
balık burcu
Balık
Kontra Antisya Burcu
başak burcu
Başak
Karşıt Burcu
koç burcu
Koç
Vücuttaki Temsil Bölgesi
Bel Bölgesi, Omurga ve Böbrekler
Aydınlık Özellikleri
Denge / Ahenk Yaratma, Adaletlilik
Gölge Özellikleri
Samimiyetsiz, Insan / Durum Kullanma
Terazi burcundaki gezegenleri nasıl değerlendirmeliyiz?

Bir doğum haritasında Terazi burcuna düşen gezegenler öncelikle mutlaka yukarıda bahsettiğimiz temalar gibi sembolikler ifade edeceklerdir. Yukarıdaki özelliklere ek olarak da; bu burca düşen gezegenin özelliklerini kombine edip düşünmek gerekir.  

Terazi burcunun yönetici gezegenini
nasıl değerlendirmeliyiz?
Terazi burcunun yücelim ilişkisini
nasıl değerlendirmeliyiz?

Venüs bu burcu yönetir. Ayrıca Venüs Boğa’yı da yönetir fakat bu burçta sosyal, ilişki merkezli, adalet gibi soyuta yönelimli özellikler verecektir.

Boğa Venüs’ü daha somut materyaller ya da duyularla ilgileniyor diye düşünelim. Terazi Venüs’ü ise sosyal düzleme adım atacak, ilişkiler kuracak, ricalarına yardım arayacak, sosyal rekabete girecek ve hatta isteklerini almak için savaş bile açacak. Venüs semboliklerini incelemek için Venüs gezegeni yazımıza göz atabilirsiniz.

Venüs Terazi burcu yerleşim örnekleri;

Örnekleri Venüs Terazi (yukarıdaki Terazi burcu özelliklerini düşünün) anlamında inceleyelim.

  • Terazi Venüs’ten bahsederken Birleşmiş Milletler (UN)‘den bahsetmemek olmaz. Neptün, Venüs, Jüpiter ve Chiron’u Terazi’de yer alan haritasıyla; Birleşmiş Milletler ( BM ), amaçları uluslararası barış ve güvenliği korumak , uluslar arasında dostane ilişkiler geliştirmek, uluslararası işbirliği sağlamak ve ulusların eylemlerini uyumlu hale getirmek için bir merkez olmak olan hükümetler arası bir kuruluştur. Dünyanın en büyük ve en bilinen uluslararası organizasyonudur.  BM’nin genel merkezi New York City’deki uluslararası topraklardadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıklıkla ifade ettiği “Dünya 5’ten büyüktür” ifadesi aslında bu kuruluşun 5 lider ülkesi olan Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD’ye atıftır. Benim dış siyaset bilgim burada bitti 🙂 Ama bunca Terazi etkisiyle her türlü faaliyeti de kapsayan bir kuruluşun – üstelik global – haritasında Venüs’ün de Terazi’de olması oldukça spesifik. Burada kalabalık gözükse de yine belli bir kesimin söz hakkı olduğunu, “onlar isterse” bir şeyin uygulanacağını ya da reddedileceği, yeri geldiğinde pozitif faaliyetlerin yanısıra sadece kınamaktan ya da hakkını savunmak isteyene engel olmaktan da geri durmadığı, çıkar ve üstünlük rekabetlerinin de sıkça gözlemlendiği sembolizmayı güzel açıklıyor.  (Merak eden astrolog arkadaşlarımız için harita bilgisi; 24 Ekim 1945 EST +5:00 Washington) Ayrıca detaylı olarak UN nedir ne değildir’i incelemek isterseniz linki buraya ekliyoruz. (Bkz; https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations)
  • Moderncilere ilginç gelecek fakat biz klasik ekollerin pek de şaşırmayacağı bir bilgi daha; Nato‘nun da Venüs’ü Terazi! Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü yani NATO; 4 Nisan 1949’da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması’na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır. Venüs burada “Savaşlara ve barışlara karar verilme amacı taşındığını” gösteriyor. Elbette burada Jüpiter Oğlak (devlet orduları), Satürn Başak (en küçük detayına kadar iş birliğine hazırlık uzmanlığı) da dikkat çekici yerleşimlerden. Diğer detaylar için 24 Ağustos 1949 tarihli kuruluş haritasına ya da burada bıraktığımız linkten Nato’nun işleyişine dair incelemeler yapabilirsiniz. (Bkz; https://tr.wikipedia.org/wiki/NATO)
  • Pablo Ruiz Picasso (25 Ekim 1881 – 8 Nisan 1973), yetişkin yaşamının çoğunu Fransa’da geçiren İspanyol ressam, heykeltıraş, matbaacı , seramikçi ve tiyatro tasarımcısıydı. 20. yüzyılın en etkili sanatçılarından biri, Kübist hareketin ortak kurucusu, inşa edilmiş heykelin icadı ,  kolajın ortak icadı ve çok çeşitli stilleri geliştirmeye ve keşfetmeye yardımcı olan bir sanatçı olarak bilinir. En ünlü eserleri arasında savaş karşıtı bir tablo bulunmaktadır. Pablo Picasso’nun Boğa etkisi de oldukça yüksektir ve retroları boldur. Öncelikle Boğa etkisinin baskınlığından ötürü genç yaşlarda hep Natüralist çalışmış. Venüs Terazi aşamasında da; Sonra daha yaşlı bir sanatçı olan Henri Matisse’in Fauvist isimli çalışmasını gördükten sonra daha radikal ve soyut çalışmalar yapmaya başlamış (Diğerleriyle sosyal etkileşim, rekabet, farklı bakış açıları). Ve bu da iki sanatçı arasında oldukça verimli bir rekabet başlatmış. Venüs her ne kadar dış dünyada tezahür gösterse de aslında içsel bir gezegendir ve kişinin eğilimlerinin diğerlerinin “güzel görünürlüğünden etkilenerek sosyal rekabete girme” güdüsünü uyandırır. Her zaman olduğu gibi bir kişinin hayatı içinde saf Venüs Terazi arketipini makaslamak zor ama yine de rekabetçi doğanın ve soyut sanatın ana fikrini aldık. Hayatını merak ediyorsanız bkz; https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
  • Venüs Terazi’den fiziki ve sosyal anlamda bir başka örnekle devam edelim. Belki bize tam yetişmedi ama anne babalarımız mutlaka hatırlar. Monaco Prensesi Grace Kelly‘nin de Venüs’ü Terazi burcundaydı. Kendisi pek çok sinema filminde yer almış (tabi burada bazı sorunlar da söz konusu) ve kendi döneminde “dünyanın en zarif ve güzel kadını” olarak tanınmış. Ek olarak sanata olan desteği ve ilgisi, yine kendi döneminde olağan bir moda öncülüğü (Kelly çantası) yaratması, sosyal çalışmalara katkısı ve sonradan da olsa evlilik yoluyla “Prenses” gibi bir soyluluk ünvanı alması gibi pek çok semboliği görebiliyoruz.  Aşkının getirdiği sorumluluklar sebebiyle mesleğinden de vazgeçmiştir. (Bkz; https://en.wikipedia.org/wiki/Grace_Kelly)

Yukarıda yine çiğ arketipleri makaslamanın oldukça zor olduğunu hatırlatarak, haritanın bir bütün olduğunu da unutmadan “Venüs’ün Terazi burcu doğasına” örnek vermek istedik. Diğer gezegenlerde ve burçlarda farklı noktaları da bu hesaba katıyor olacağız.

Öncelikle bir gezegenin bir burçta yücelmesi kavramına açıklık getirelim. Yücelimdeki bir gezegen aniliği, benzersizliği, bir durumun en üst oktavında olma halini, gerçekten yücelmeyi anlatacaktır.

Satürn bu burçta yücelir. Ayrıca Satürn’den Oğlak ve Kova burcunda da yönetici olarak bahsedeceğiz. Terazi’de yücelimdeyken; sosyal, toplumsal ve değersel ölçümlerle standartlara, onaya ve kural kaidelere bağlanan her türlü ilişki ve kavram olarak karşımıza çıkacaktır.  Burada resmi bağlılıklar, zaman zaman resmi yaptırımlar, diğerlerinin sorumluluğunu alma ya da iki ucu dengeye getirme, ek olarak da bilim – teknikle ilintili kuramlar gibi temalar görülecek. Resmi sözler verilecek, ortak amaçlar için ortak sorumluluklar alınacaktır.  Tabi bu durumun gölgelerinde de belirli zümrelerin dominasyonu, karşıt uçların çekişmesi, görev icabı katılım (samimiyetsiz, soğuk, yüzeysel) gibi yansımalar da göreceğiz. Yücelimsel yönetimde olan bu yerleşimde çok spesifik etkiler görülecektir. 

Satürn Terazi burcu yücelim örnekleri;

  • Dünya Astrolojisi’nden iki kıtayı birbirine bağlayan şehrimiz İstanbul örneğiyle başlayabiliriz. Teknik olarak İstanbul iki kıta plakası arasında (Terazi) kurulmuş bir şehirdir (Satürn).
  • Yine aynı şekilde ülkemizin haritasında Satürn Terazi burcunda Merkür ile birlikte oturmaktadır. Kuruluş yılında da İstanbul – Ankara ikiliği vardı. Sonrasında da genel tarihimizde siyasi görüş olarak hep ikiye bölünmüş durumdayız (Sağ – Sol). Öyle ki biz yetişemedik ama bir zamanlar sağ-sol infiali dönemlerinde ve ardından gelen darbede oldukça karanlık siyasi olaylar olmuş. Hoş gerçi biz de az şey görmedik, uzaylılar bir iki sene daha izin versin de toparlanalım biraz.
  • Türkiye siyasetinde olan aynı durum ABD için de geçerli aynı zamanda.
  • Christina María Aguilera (18 Aralık 1980, New York), 6 Grammy Ödülü sahibi Amerikalı pop, gospel, caz ve R&B müzisyeni ve söz yazarıdır. Şüphesiz 80’lerin sonunda doğan herkesin okul defterinde Christina’nın renkli stickerları vardı! Bir neslin ergenliği kendisinin şarkılarını dinleyerek ve rakibesi Britney Spears’la rekabetlerini izleyerek geçmişti. Dört oktavlık ses aralığı ve yüksek notaları sürdürme yeteneği ile tanınması da oldukça ciddi bir vurgudur. Kendisi de bir ses yarışmasına katılarak çıkış yakalamış ve bir kuşağın sesi olarak anılmıştır. (Yeteneklerinin tümünü derin incelemek istersek haritasında önce Boğa yerleşimlerini, sonra Oğlak Mars’ı ve Yay – Terazi etkilerini de hesaba katmamız gerekecek.)
  • Bir başka örneği de tarihten verelim. 11.Louise (Fransa Kralı) hayatını önce babasıyla sonra da başkalarıyla girdiği saltanat rekabeti ile geçirmiş. Kendisinin enteresan bir şöhreti var. Hatta öyle ki; entrika zevki ve yoğun diplomatik faaliyeti, komplo ağları örme girişimleri, acımasızlığı sebebiyle ona “Kurnaz” ve “Evrensel Örümcek” lakaplarını takmışlar. Yani bir nevi gölge siyaset (Satürn Terazi) tanımı 🙂  Ayrıca Louis XI’in modern Fransa devletinin örgütlenmesine belki de en önemli katkısı, 1464’te kraliyet posta yolları sistemini geliştirmesi olmuş. Bu yücelim Bilim – Teknik açısından da yine Devlete ticari yollar açmak olarak karşımıza çıkıyor. (Bkz; https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XI)

Önemli bir dipnot olarak; Mesleklere farklı bir kombinasyondan bakmamız gerekecek, haritanın bir bütün olduğunu unutmadan sadece “yücelimsel” vurgulara örnek vermek istedik. Diğer gezegenlerde ve burçlarda farklı noktaları da bu hesaba katıyor olacağız. 

Genel bilgi;

Şüphesiz Satürn Terazi burcu etkilerine sayısız örneğimiz var. Sizler de bu yücelimin doğasını anlamak için yukarıdaki açıklamalardan örnek alarak başka haritalarda gözlemleyebilirsiniz