Burçlar

Burçlar

ve Astrolojide Önemi

Burçlar ; şüphesiz astrolojiyi öğrenmek isteyenlerin ilk incelediği kavramlardandır.

Gezegen semboliklerinin anlamını kavramak ilk adımdı. İkinci adımda gezegenlerin düştüğü burçlar ile oluşturduğu “anlam yapısını” kavramamız gerekiyordu.  Bu noktada bir gezegenin kendi özellikleri ile düştüğü burcun ona kattığı özellikleri harmanlamak oldukça önemlidir. Bazı anlamlar geçersizleşirken, bazı anlamlar da gezegenin düştüğü burca göre şekillenecektir. Bir nevi gezegenin bir burca düşmesi “anlam süzme” aşaması olarak da değerlendirilebilir. Örneğin Ay bazen “eksiklik, yoksunluk ve ihtiyaç” demek ise, Ay Yengeç “yurt” eksikliği manasına gelebilir gibi…

Burçlar

Burçlar basit bir şekilde “göğün 12’ye bölünmesi” durumudur. Nitekim “zodyak” kelime manasıyla; “küçük hayvan döngüsü” demektir. Zodyak Kuşağı ise tüm sembolik menzillerin birbirini takip etmesiyle meydana gelir.

Sıkça kullandığımız Tropikal Zodyak’ta mevsimler öncü burçlar ile başlar. Ayrıca mevsimin en sıcak ve soğuklarının sabit burçlarda yaşandığını biliyoruz. Son olarak geçiş mevsimlerinde ise değişken burçların etkisini görürüz. Küçük bir örnekle; Güneş sıfır derece ilk burç olan Koç’a düşerken İlkbahar ekinoksu başlar. Doğada Koç Güneş’inin yavaşça ısıtmaya başlamasıyla yaşam uyanır, “bahar geldi” deriz. Güneş zodyakta ilerledikçe doğa da kendi döngüsüne devam eder.

Astrolojik açıdan bizler 12 temel burca göre yorum ve öngörü yaparız. Bu noktada her burcun kendi yöneticisi, antisyası, kontra antisyası olurken, bazılarının yücelim yöneticisi de olacaktır. Bu bilgiler de bu burçları her yönüyle anlamak ve gezegenlerle kombinelerini kurgulamak açısından önemli bilgilerdir.

Burç bilgisinin yanısıra yönetici gezegen ve yücelim gezegeni neden önemlidir?

Burçları her yönüyle anlamak ve gezegenlerle kombinelerini kurgulamak açısından bu noktalar oldukça önemlidir.

Örneğin Yengeç burcu Ay yönetiminde bir burçtur. Jüpiter de bu burçta yücelir. Aile yapısını Yengeç’i yöneten Ay’la ifade edebiliriz. Fakat Aile olmak için de yine de yabancıların katılımı gerek! Bu noktada Jüpiter uzakları Yengeç burcunda yakına getirecek, yabancılarla aile kuracak, yabancı yerleri memleket edinecektir. Böylelikle aile genişledikçe, ailenin tüm dolaşımı dış dünyada da sosyal anlamda gelişme gösterecektir. Şimdi hem yönetici hem de yücelimin önemini daha net kavramış olduk.

1-Koç Burcu 

Bir doğum haritasında Koç burcuna düşen gezegenler; ataklık, cesaret, iyimserlik, açıklık, direktlik (güdüsel), çocuksuluk ifade eder. Ek olarak; liderlik, aksiyona geçmek, hızlı tempo, öncülük etme enerjisi taşır. Ayrıca ; enerjinin yükselmesi, birebir ve başa baş mücadele, çözüm odaklı olmak, güdüsel davranışlar, çocuksuluk, benmerkezcilik, dışa dönüklük de ifade edeceklerdir.

2- Boğa Burcu

Bir doğum haritasında Boğa burcuna düşen gezegenler burada “sahiplik” ve “sürdürülebilirlik”, madde, beden kuvveti gibi şeyler ifade eder. Ayrıca; maddiyat, mülkiyet, güven, stabilite, sürdürmek, istikrar anlamları taşır. Ek olarak inatçılık, sadakat, temkinlilik, sabır, sebat, tatmin, duyusal hazlar, yemek gibi sembolikleri ifade edeceklerdir.

3-İkizler Burcu

Bir doğum haritasında İkizler burcuna düşen gezegenler burada öğrenme, öğretme, bilgiyi alma ve yayma (yayıncılık, habercilik, tanıtım, reklamlar, eğitici faaliyetler) temaları taşıyacak. Ek olarak; seyahat, hareket etmek (mobilite), iletkenlik (alıp verme, ticaret, satış, pazarlama), komşular, kardeşler gibi temalar belirtecek. Ayrıca her türlü iletişim gibi insani (beşer) deneyimlere vurgu yapacaktır. Yansıtmak, aktarmak gibi izlenimler sergileyecektir.

4-Yengeç Burcu

Bir doğum haritasında Yengeç burcuna düşen gezegenler burada aile, özel hayat, koruma, güvenlik anlamları taşıyacak. Ek olarak yerlilik – yabancılık, gıda, kalıtsal durumlar, genetik, yeraltı, gizlilik ve yukarıda bahsettiğimiz pek çok semboliğe vurgu yapacaktır.

5-Aslan Burcu

Bir doğum haritasında Aslan burcuna düşen gezegenler burada vicdan, hakimiyet, motivasyon, bağımsızlık gibi özellikleri sergileyecek. Ek olarak liderlik, tanınmışlık, öngörülü olma/olmama, borsa, risk, açık doğa ve yukarıda bahsettiğimiz pek çok semboliğe vurgu yapacaktır.

6-Başak Burcu

Bir doğum haritasında Başak burcuna düşen gezegenler burada “bir şeye elverişli ortam hazırlamak (hizmet) için her türlü detayla (hesap, kitap, düzenin parçaları) ilgilenmek” çerçevesinde deneyimlere vurgu yapacaktır.  Ek olarak İkizlere benzer yansıtmak, aktarmak gibi izlenimler sergilemesinin yanısıra zerreye kadar inebilen detaylarla ilgilenecektir.

7-Terazi Burcu

Bir doğum haritasında Terazi burcuna düşen gezegenler burada; sosyal, ilişki odaklı, adalet merkezli, sosyal rekabet yansımalı etkiler gösterecek. Ek olarak denge, uyum, estetik, arabuluculuk, bilim, siyasi ve ticari birlikler gibi semboliklerle ifade bulacaktır.

8-Akrep Burcu

Bir doğum haritasında Akrep burcuna düşen gezegenler; tabuları, gizli olanı, cinselliği, şüpheyi, paylaşılan her türlü özel şeyi, hırsı, tutkuyu, azmi, güç ile güven bulmayı, kimya ve gömülü yer altı konularını, psikolojiyi, şifa, ilaç, cinsellik, fobiler, dönüşüm ve sonları ifade edeceklerdir.

9-Yay Burcu

Bir doğum haritasında Yay burcuna düşen gezegenler burada öğrenme, öğretme, kabul görmüş bilgiyi yayma (yayıncılık, habercilik, tanıtım, reklamlar, eğitici faaliyetler) gibi yansımalar gösterecek. Ayrıca seyahat, keşif, kendi alanı dışında da faaliyet gösterme (yabancılarla ya da yurtdışı ile alıp verme, ticaret, satış, pazarlama),  sosyo-toplumsal vurgular taşıma (inanç, din, bilgi), umutlu olma, geleceğe dair hayallere sahip olma, yayılma ve genişleme gibi deneyimlere vurgu yapacaktır.

10- Oğlak Burcu

Bir doğum haritasında Oğlak burcu gezegenleri; sabır, olgunluk, sorumluluk, mesafe, soğukluk gibi yansımalar gösterecektir. Ek olarak kontrol, yapısal ve organizasyonel yansımalar ve tabi yukarıda bahsettiğimiz temaları da ifade edeceklerdir.

11- Kova Burcu

Bir doğum haritasında Kova burcuna düşen gezegenler; sosyal birlik, sosyal sınıf, dernek, sivil toplum kuruluşları, parçalı kültürel yapıyı, toplu hareketleri, soğukkanlılık, gelecek odaklı olmak, kitlesel iletişimler gibi semboliklerle ifade bulacaktır.

12- Balık Burcu

Bir doğum haritasında Balık burcuna düşen gezegenler; empati, inanç, fedakarlık, sınırsızlık, çözülme, hoşgörü, şifa gibi yansımalar gösterecek. Ek olarak; aşkınlık, kurban-kahraman temaları, anlaşılması zor arka planlar, okyanus aşırı uzaklar, büyük kollektif insan ya da yaşam tabiatlar ve inziva gibi semboliklerle ifade bulacaktır.

Detaylı Burç açıklamaları için yukarıdaki menüye geri dönüp incelemek istediğiniz burcun sayfasını butonlara basarak ziyaret edebilirsiniz.